اویلا

با سلام خدمت مخمل و دوستان زبل ...
به عنوان آخرین ایرانی که موفق شد تبلیغات اویلا رو ببینه مفتخرم خاطره ای که بعد از دیدن این کلیپ یادم افتاد رو واستون تعریف کنم که هم شما بیکار نباشید و هم من تجدید خاطره ای کرده باشم.

یادمه یه هفته قبل از انتخابات مموتی خدمت آقا رسید و گفت نوشتن رای ها تموم شد، اویلا...
آقا هم فرمودند اویــلا!!
یک هفته بعد از انتخابات...
آقا به همراه آقایان جنتی، متکی، و مموتی تو بیت رهبری نشسته بودن و در مورد مسائل جهان اسلام و دنیای غیر اسلامی و غیر شرعی که خدا نابودشون کنه صحبت میکردن و مسائل نامربوطشون رو به دنیای اسلام ربط میدادند و کلی به این روابط بی ربط و بی مزه میخندیدند که یهو میری با وانت میاد تو بیت رهبری و به پشت وانت اشاره میکنه و میگه چیز ... اویلا!!!
آقا میگه چته؟ چی میخوای؟
میری به ده درصد رای ها اشاره کرد و گفت چیز...
آقای جنتی پوزخندی زد و به متکی نگاه کرد.
میری باز هم گفت: اویلا
آقا به 90% رای ها که یک هفته قبل نوشتنشون تموم شده بود اشاره میکنه و میفرماید:
اویـــــــــــــــــــــــــــــــلا!!!
اویلا دوستار آنجای شما.
بی تربیت های ضد انقلاب منحرف. بعد میگید که دنبال عریانی نیستید. محارب ها.
منظورم همون قلب بود
تا های بعدی بای
یا علی...واا ... اای ببینید چی گیر آوردم!


برای اینکه بفهمید کی به کیه روی عکس کلیک مبذول بفرمایید تا ببینید که دست خط هفتاد میلیون آدم چقد میتونه شبیه همدیگه باشه.
تولّوت تولّوت تولّوتش میبارِک ***  میبارک میبارک تولّوتش میبارک

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز


اوووووووووووووه بیا آها سوسن خانوم
با آهاااااااااااااااااا
میخوام بیام خواستگاری
***
بیا شمعارو فوت کن که صد سال زندونی باشی
اووووووووووووووووووووووه بیا


دعا کنید تا سال دیگه یا من سینه قبرستون باشم یا م.ا.ن

هیچ کس گیر نمی دهد!!!

خب این هم نمیونه ای از نبود اجبار در مورد حجاب!!!
البته این عکس رو از وبلاگ ماهی خانوم بلند کردیم و علی الحساب برای اینکه مشمول الظمه ایشون نباشیم  گفتیم کپی رایت رو هم کمی مراعات کنیم!!!

۱۳۸۹ مهر ۱۰, شنبه

اویلا

با سلام خدمت مخمل و دوستان زبل ...
به عنوان آخرین ایرانی که موفق شد تبلیغات اویلا رو ببینه مفتخرم خاطره ای که بعد از دیدن این کلیپ یادم افتاد رو واستون تعریف کنم که هم شما بیکار نباشید و هم من تجدید خاطره ای کرده باشم.

یادمه یه هفته قبل از انتخابات مموتی خدمت آقا رسید و گفت نوشتن رای ها تموم شد، اویلا...
آقا هم فرمودند اویــلا!!
یک هفته بعد از انتخابات...
آقا به همراه آقایان جنتی، متکی، و مموتی تو بیت رهبری نشسته بودن و در مورد مسائل جهان اسلام و دنیای غیر اسلامی و غیر شرعی که خدا نابودشون کنه صحبت میکردن و مسائل نامربوطشون رو به دنیای اسلام ربط میدادند و کلی به این روابط بی ربط و بی مزه میخندیدند که یهو میری با وانت میاد تو بیت رهبری و به پشت وانت اشاره میکنه و میگه چیز ... اویلا!!!
آقا میگه چته؟ چی میخوای؟
میری به ده درصد رای ها اشاره کرد و گفت چیز...
آقای جنتی پوزخندی زد و به متکی نگاه کرد.
میری باز هم گفت: اویلا
آقا به 90% رای ها که یک هفته قبل نوشتنشون تموم شده بود اشاره میکنه و میفرماید:
اویـــــــــــــــــــــــــــــــلا!!!
اویلا دوستار آنجای شما.
بی تربیت های ضد انقلاب منحرف. بعد میگید که دنبال عریانی نیستید. محارب ها.
منظورم همون قلب بود
تا های بعدی بای
یا علی...۱۳۸۹ مهر ۷, چهارشنبه

واا ... اای ببینید چی گیر آوردم!


برای اینکه بفهمید کی به کیه روی عکس کلیک مبذول بفرمایید تا ببینید که دست خط هفتاد میلیون آدم چقد میتونه شبیه همدیگه باشه.

۱۳۸۹ مرداد ۲۷, چهارشنبه

۱۳۸۹ مرداد ۲۰, چهارشنبه

تولّوت تولّوت تولّوتش میبارِک ***  میبارک میبارک تولّوتش میبارک

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز


اوووووووووووووه بیا آها سوسن خانوم
با آهاااااااااااااااااا
میخوام بیام خواستگاری
***
بیا شمعارو فوت کن که صد سال زندونی باشی
اووووووووووووووووووووووه بیا


دعا کنید تا سال دیگه یا من سینه قبرستون باشم یا م.ا.ن

۱۳۸۹ مرداد ۱۵, جمعه

هیچ کس گیر نمی دهد!!!

خب این هم نمیونه ای از نبود اجبار در مورد حجاب!!!
البته این عکس رو از وبلاگ ماهی خانوم بلند کردیم و علی الحساب برای اینکه مشمول الظمه ایشون نباشیم  گفتیم کپی رایت رو هم کمی مراعات کنیم!!!