اویلا

با سلام خدمت مخمل و دوستان زبل ...
به عنوان آخرین ایرانی که موفق شد تبلیغات اویلا رو ببینه مفتخرم خاطره ای که بعد از دیدن این کلیپ یادم افتاد رو واستون تعریف کنم که هم شما بیکار نباشید و هم من تجدید خاطره ای کرده باشم.

یادمه یه هفته قبل از انتخابات مموتی خدمت آقا رسید و گفت نوشتن رای ها تموم شد، اویلا...
آقا هم فرمودند اویــلا!!
یک هفته بعد از انتخابات...
آقا به همراه آقایان جنتی، متکی، و مموتی تو بیت رهبری نشسته بودن و در مورد مسائل جهان اسلام و دنیای غیر اسلامی و غیر شرعی که خدا نابودشون کنه صحبت میکردن و مسائل نامربوطشون رو به دنیای اسلام ربط میدادند و کلی به این روابط بی ربط و بی مزه میخندیدند که یهو میری با وانت میاد تو بیت رهبری و به پشت وانت اشاره میکنه و میگه چیز ... اویلا!!!
آقا میگه چته؟ چی میخوای؟
میری به ده درصد رای ها اشاره کرد و گفت چیز...
آقای جنتی پوزخندی زد و به متکی نگاه کرد.
میری باز هم گفت: اویلا
آقا به 90% رای ها که یک هفته قبل نوشتنشون تموم شده بود اشاره میکنه و میفرماید:
اویـــــــــــــــــــــــــــــــلا!!!
اویلا دوستار آنجای شما.
بی تربیت های ضد انقلاب منحرف. بعد میگید که دنبال عریانی نیستید. محارب ها.
منظورم همون قلب بود
تا های بعدی بای
یا علی...هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

۱۳۸۹ مهر ۱۰, شنبه

اویلا

با سلام خدمت مخمل و دوستان زبل ...
به عنوان آخرین ایرانی که موفق شد تبلیغات اویلا رو ببینه مفتخرم خاطره ای که بعد از دیدن این کلیپ یادم افتاد رو واستون تعریف کنم که هم شما بیکار نباشید و هم من تجدید خاطره ای کرده باشم.

یادمه یه هفته قبل از انتخابات مموتی خدمت آقا رسید و گفت نوشتن رای ها تموم شد، اویلا...
آقا هم فرمودند اویــلا!!
یک هفته بعد از انتخابات...
آقا به همراه آقایان جنتی، متکی، و مموتی تو بیت رهبری نشسته بودن و در مورد مسائل جهان اسلام و دنیای غیر اسلامی و غیر شرعی که خدا نابودشون کنه صحبت میکردن و مسائل نامربوطشون رو به دنیای اسلام ربط میدادند و کلی به این روابط بی ربط و بی مزه میخندیدند که یهو میری با وانت میاد تو بیت رهبری و به پشت وانت اشاره میکنه و میگه چیز ... اویلا!!!
آقا میگه چته؟ چی میخوای؟
میری به ده درصد رای ها اشاره کرد و گفت چیز...
آقای جنتی پوزخندی زد و به متکی نگاه کرد.
میری باز هم گفت: اویلا
آقا به 90% رای ها که یک هفته قبل نوشتنشون تموم شده بود اشاره میکنه و میفرماید:
اویـــــــــــــــــــــــــــــــلا!!!
اویلا دوستار آنجای شما.
بی تربیت های ضد انقلاب منحرف. بعد میگید که دنبال عریانی نیستید. محارب ها.
منظورم همون قلب بود
تا های بعدی بای
یا علی...هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر